Εντοπισμός και στατιστική ιδιοτιμών σε μεσοσκοπικά κβαντικά συστήματα

Διδάκτωρ: 
Κατσάνος Δημήτριος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 1998