Μελέτη της απόθεσης S και Se και της συναπόθεσης αλκαλίων με S ή Se σε επιφάνειες Ni(100), Si(100) και Si(111)

Διδάκτωρ: 
Παπαγεωργόπουλος Αριστομένης
Επιβλέπων: 
Καμαράτος Ματθαίος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2001
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Καμαράτος Ματθαίος. Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλοας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Καμαράτος Ματθαίος. Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλοας, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Λαδάς Σπυρίδων, Φούλιας Στυλιανος, Κέννου Στυλιανή