Μελέτη της ελαστική και ανελαστική σκέδαση -p(6He, 6He) p, p(6He, 6He' )p' - με το ανιχνευτικό σύστημα MUST

Διδάκτωρ: 
Λαγογιάννης Αναστάσιος
Επιβλέπων: 
Πάκου Αθηνά
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2001
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Πάκου Αθηνά, Μάνθος Νικόλαος, Νικολής Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Πάκου Αθηνά, Μάνθος Νικόλαος, Νικολής Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Βέργαδος Ιωάννης, Παντής Γεώργιος, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος