Ιδιότητες διατεταγμένων επιφανειών κραμάτων τύπου A3B(Cu3Au, Ni3Al): Μελέτη με προσομοιώσεις σε Η/Υ

Διδάκτωρ: 
Λέκκα Χριστίνα
Επιβλέπων: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2001
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Μπλέρης Γεώργιος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Κωνσταράκης Παναγιώτης, Παπανικολάου Νικόλαος, Καμαράτος Ματθαίος