Φωτοδιάσπαση και ιονισμός ορισμένων κυκλικών μορίων με παλμούς laser διαφορετικής χρονικής διάρκειας

Διδάκτωρ: 
Τζάλλας Παρασκευάς
Επιβλέπων: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2002
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Τσέκερης Περικλής, Φίλης Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Φωτάκης Κωνσταντίνος, Κουρουκλής Γεράσιμος, Γεροθανάσης Ιωάννης, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Φίλης Ιωάννης