Συμβολή στη μελέτη της αλληλεπίδρασης κατώτερης τροπόσφαιρας - επιφάνειας θάλασσας στις περιοχές της Μεσογείου και του Βορείου Ατλαντικού

Διδάκτωρ: 
Λώλης Χρήστος
Επιβλέπων: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2002
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κατσούλης Βασίλειος, Μαχαίρας Παναγιώτης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κατσούλης Βασίλειος, Μαχαίρας Παναγιώτης, Κασσωμένος Παύλος, Πνευματικός Ιωάννης, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Σαχσαμάνογλου Χαράλαμπος
Σχετικό αρχείο: