Μελέτη της σταθερότητας του κενού σε απλά μοντέλα υπερβαρύτητας

Διδάκτωρ: 
Γιούτσος Δημήτριος
Επιβλέπων: 
Βαγιονάκης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2003
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Βέργαδος Ιωάννης, Ταμβάκης Κυριάκος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Βέργαδος Ιωάννης, Ταμβάκης Κυριάκος, Λεοντάρης Γεώργιος, Μπάκας Ιωάννης, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Ρίζος Ιωάννης