Ιδιότητες μεταλλικών συσσωματωμάτων σε μεταλλικές επιφάνειες με προσομοιώσεις σε Η/Υ

Διδάκτωρ: 
Βαμβακόπουλος Εμμανουήλ
Επιβλέπων: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2004
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ευαγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος, Καξίρας Ευθύμιος, Κωσταράκης Παναγιώτης, Παπαευθύμιου Βασίλης, Καμαράτος Ματθαίος