Μέτρηση της ενεργού διατομής σύλληψης νετρονίου από το ασταθές καίσιο 135

Διδάκτωρ: 
Πατρώνης Νικόλαος
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2004
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Πάκου Αθηνά, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Πάκου Αθηνά, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Τριάντης Φρίξος, Παντής Γεώργιος, Νικολής Νικόλαος, Ασλάνογλου Ξενοφών