Φασματοσκοπία laser των καταστάσεων Rydberg του καδμίου και ψευδαργύρου σε θερμιονική δίοδο

Διδάκτωρ: 
Μπαχάρης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2004
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Λύρας Ανδρέας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Καμαράτος Ευστάθιος, Κοσμάς Μάριος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Κόεν Σαμουήλ, Λύρας Ανδρέας,