Σύστημα λήψης και επεξαργασίας δεδομένων (DAQ) για ανίχνευση ακτινών - Χ με μικρολωριδιακούς αισθητήρες πυριτίου, βασισμένο σε PC

Διδάκτωρ: 
Ασημίδης Ασημάκης
Επιβλέπων: 
Ευαγγέλου Ιωάννης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2005
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγέλου Ιωάννης, Μάνθος Νικόλαος, Κόκκας Παναγιώτης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ευαγγέλου Ιωάννης, Μάνθος Νικόλαος, Κόκκας Παναγιώτης, Τριάντης Φρίξος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Κωσταράκης Παναγιώτης, Μπίρμπας Αλέξιος