Συμμετρικές καταστάσεις ισορροπίας πλάσματος με διατμημένη ροή

Διδάκτωρ: 
Πουλιπούλης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2005
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Παντής Γεώργιος, Χυτζανίδης Κυριάκος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Παντής Γεώργιος, Χιτζανίδης Κυριάκος, Αλυσσανδράκης Κωνσταντίνος, Βλάχος Λουκάς, Τίγκελης Ιωάννης, Νίντος Αλέξανδρος