Αυτό-οργάνωση και δυμανική πολυπεπτιδίων

Διδάκτωρ: 
Παπαδόπουλος Περικλής
Επιβλέπων: 
Φλούδας Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2006
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Κοσμάς Μάριος, Φυτάς Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Γεωργάτος Σπυρίδων, Κοσμάς Μάριος, Μπάκας Θωμάς, Φίλης Ιωάννης, Φύτας Γεώργιος, Φώτσης Θεόδωρος