Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος λήψης δεδομένων και ελέγχου των αισθητήρων πυριτίου του ανιχνευτικού συστήματος Preshower του πειράματος CMS του CERN

Διδάκτωρ: 
Βηχούδης Πασχάλης
Επιβλέπων: 
Κόκκας Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2006
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κόκκας Παναγιώτης, Τριάντης Φρίξος, Μάνθος Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κόκκας Παναγιώτης, Τριάντης Φρίξος, Μάνθος Νικόλαος, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Ευαγγέλου Ιωάννης, Γαζής Ευάγγελος