Νετρίνο και πολυσδιάστατες θεωρίες θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων

Διδάκτωρ: 
Ψαλλίδας Ανδρέας
Επιβλέπων: 
Λεοντάρης Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2006
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Λεοντάρης Γεώργιος, Βλάχος Νικόλαος, Ρίζος Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Λεοντάρης Γεώργιος, Βλάχος Νικόλαος, Ρίζος Ιωάννης, Ταμβάκης Κυριάκος, Μάνεσης Ευάγγελος, Παντής Γεώργιος, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος