Επίδραση της πίεσης στη δυναμική ομοπολυμερών και μιγμάτων πολυμερών

Διδάκτωρ: 
Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Φλούδας Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2007
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Κοσμάς Μάριος, Βλάχος Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Αναστασιάδης Σπυρίδων, Κοσμάς Μάριος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Μαυραντζάς Βλάσης, Φούλιας Στυλιανός