Επαναπροσδιοριζόμενα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συτήματα

Διδάκτωρ: 
Χριστοφιλάκης Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Κωσταράκης Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Μάνθος Νικόλαος, Αλεξανδρίδης Αντώνιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Σάχαλος Ιωάννης, Δρης Εμμανουήλ, Κωττής Παναγιώτης, Μάνθος Νικόλαος, Τόμπρας Γεώργιος, Ιβρισιμτζής Λεωνίδας