Πολυηλεκτρονιακός ιονισμός και διάσπαση αλκυλοϊωδιδίων επαγομένων από ισχυρά παλμικά πεδία laser

Διδάκτωρ: 
Σιώζος Παναγιώτης
Επιβλέπων: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2007
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Λύρας, Ανδρέας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμιόπουλος Θωμάς, Κουρής Στυλιανός, Λύρας Ανδρέας, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Φίλης Ιωάννης