Προτυποίηση της διασποράς των αερίων ρυπαντών στην κατώτερη τροπόσφαιρα με βάση τα φυσικο-γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά και την αέρια ρύπανση του λεκανοπεδίου των Αθηνών

Διδάκτωρ: 
Πασχαλίδου Αναστασία
Επιβλέπων: 
Κασσωμένος Παύλος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2007
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κασσωμένος Παύλος, Κατσούλης Βασίλειος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κασσωμένος Παύλος, Μπάρτζης Ιωάννης, Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Πομώνης Φίλιππος, Μπαρτζώκας Αριστείδης Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Πνευματικός Ιωάννης