Ανάπτυξη γεννήτριας σημάτων σκανδαλισμού και κυκλωμάτων αφαίρεσης υποβάθρου και θορύβου ψηφιοποιημένου σήματος σε πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

Διδάκτωρ: 
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Μάνθος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μάνθος Νικόλαος, Τριάντης Φρίξος, Κόκκας Παναγώτης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μάνθος Νικόλαος, Δρής Εμμανουήλ, Έζρα Τζών-Καλέφ, Τριάντης Φρίξος, Ευαγγέλου Ιωάννης, Ιβρισιμίτζης Λεωνίδας, Κόκκας Παναγιώτης