Συμβολή στην έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων στον Ελληνικό χώρο με τη χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων

Διδάκτωρ: 
Χούσος Ηλίας
Επιβλέπων: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κασσωμένος Παύλος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Κασσωμένος Παύλος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Καρακώστας Θεόδωρος, Μπλούτσος Αντώνιος, Μιχαλακάκου Παναγιώτα, Νάστος Παναγιώτης