Μελέτη της συμπεριφοράς των θυγατρικών ραδιοϊσοτόπων του ραδονίου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Διδάκτωρ: 
Πατήρης Διονύσιος
Επιβλέπων: 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Ασλάνογλου Ξενοφώντας, Τσάμπαρης Χρήστος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Ασλάνογλου Ξενοφώντας, Τσάμπαρης Χρήστος, Ζαννή-Βλαστού Ρόζα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Μανωλοπούλου Μεταξία, Μπλέκας Κωνσταντίνος