Ανάπτυξη προτύπου (model) για την ηλεκτρική συμπεριφορά διατάξεων MOS που βασίζονται σε οξείδια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς

Διδάκτωρ: 
Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Επιβλέπων: 
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Αλεξίου Γεώργιος, Τσαμάκης Δημήτριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Αλεξίου Γεώργιος, Τσαμάκης Δημήτριος, Δημουλάς Αθανάσιος, Κόκκας Παναγιώτης, Κονοφάος Νικόλαος, Τσιατούχας Γεώργιος