Μελέτη θευλλωδών ανέμων σε περιοχές της Ελλάδας με έντονο ορεινό ανάγλυφο

Διδάκτωρ: 
Κωλέτσης Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Κατσούλης Βασίλειος, Καρακώστας Θεόδωρος, Φλόκα Ελένη, Πυθαρούλης Ιωάννης