Μελέτη χωρητικότητα ραδιοδιαύλου με χρήση συστημάτων στοιχειοκεραιών πολλαπλών εισόδων - εξόδων (MIMO)

Διδάκτωρ: 
Βότης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Κωσταράκης Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Ιβρισιμτζής Λεωνίδας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κωσταράκης Παναγιώτης, Φούλιας Στυλιανός, Χαριτάντης Ιωάννης, Δαγκάκης Κωνσταντίνος, Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Δρης Εμμανουήλ, Τόμπρας Γεώργιος