Μελέτη της αλληλεπίδρασης μοριακών συσσωματωμάτων αλκυλο-αλογονιδίων με ισχυρά πεδία laser

Διδάκτωρ: 
Καρράς Γαβριήλ
Επιβλέπων: 
Κοσμίδης Κωνσατντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Λύρας Ανδρέας, Κοέν Σαμουήλ
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Κουρής Στυλιανός, Μπάκας Θωμάς, Τσέκερης Περικλής, Λύρας Ανδρέας, Κοέν Σαμουήλ, Μπενής Εμμανουήλ