Μελέτη αλληλεπίδρασης νετρίνων με επίγειους πυρηνικούς ανιχνευτές

Διδάκτωρ: 
Μπαλάση Κωνσταντία
Επιβλέπων: 
Κοσμάς Θεοχάρης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοσμάς Θεοχάρης, Μαυρομμάτη Ειρήνη, Χαρτάς Αριστοτέλης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοσμάς Θεοχάρης, Μαυρομμάτη Ειρήνη, Χαρτάς Αριστοτέλης, Πάκου Αθηνά, Ασλάνογλου Ξενοφών, Μάσεν Στυλιανός, Λαλαζήσης Γεώργιος