Μελέτη επεισοδίων αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου με τη χρήση σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων

Διδάκτωρ: 
Γκίκας Αντώνιος
Επιβλέπων: 
Χατζηαναστασίου Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Μπαρτζώκας Αριστείδης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Μπαρτζώκας Αριστείδης, Μπάης Αλκιβιάδης, Κασσωμένος Παύλος, Μπαλής Δημήτριος, Καζαντζής Στυλιανός