Μελέτη της σειράς λεπτών υμενίων FePt: X (X=C, SiO2) για επίτευξη συνθηκών που υποστηρίζουν πυκνότητες μαγνητικής εγγραφής μερικών Tbit/in2

Διδάκτωρ: 
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Μπάκας Θωμάς
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπάκας Θωμάς, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Νιάρχος Δημήτριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπάκας Θωμάς, Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καρακασίδης Μιχαήλ, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Γουρνής Δημήτριος, Δούβαλης Αλέξιος, Νιάρχος Δημήτριος