Σωματίδια PM10 και PM2.5 στην Ευρώπη: τοπικές πηγές - ατμοσφαιρική μεταφορά - επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα

Διδάκτωρ: 
Δημητρίου Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Κασσωμένος Παύλος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κασσωμένος Παύλος, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Μελάς Δημήτριος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κασσωμένος Παύλος, Μπαρτζώκας Αριστείδης, Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Μπάης Αλκιβιάδης, Λώλης Χρήστος, Φωτιάδη Αγγελική, Μελάς Δημήτριος