Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιφανειών με Τεχνικές Προσομοίωσης
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, Φυσικοχημεία Υλικών και Περιβάλλοντος,
ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Ηλεκτρονικές & Μαγνητικές Ιδιότητες των Στερεών
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Τομέα Φυσική Επιφανειών Συμπυκνωμένης Ύλης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φυσική Ημιαγωγών
ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεών Επιφανειών
ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΝΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια,  Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Λεπτά Υμένια
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Πολυμερή, Διευθυντής του Τομέα
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλεπικοινωνίες: Διάδοση σήματος
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λέκτορας, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Προσωπικό με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Γραμματέας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ, Ηλεκτρονικός
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ, Ηλεκτρονικός

Εργαστήρια
Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Mossbauer και Φυσικής Υλικών)
Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών
Ε' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών)

Ερευνητικές Δραστηριότητες
To Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Mossbauer και Φυσικής Υλικών ασχολείται με Φασματοσκοπία Mossbauer, μαγνητικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης, χαρακτηρισμό υλικών με Φασματοσκοπία Mossbauer, EPR και περίθλαση ακτίνων X, παρασκευή και μελέτη μαγνητικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανοσωματιδίων, πηλών, φυλλόμορφων υλικών, μοριακών συνθετικών συμπλόκων και καταλυτών.
Στο Εργαστήριο Φυσικής Επιφαναών γίνααι μελέτη των ιδιοτήτων των επιφανειών και διεπιφανειών της συμπυκνωμένης ύλης, καθώς και μελέτη των αλληλεπιδράσεων των επιφανειών με αποθέτες κλάσματος του μονοστρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε συνσηκες υπερυψηλου κενου (IU torrj. Ui μελετες αφορούν κρυσταλλικές και άμορφες επιφάνειες και γίνονται με τις Βασικές τεχνικές μελέτης επιφανειακών φαινομένων χρησιμοποιώντας περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES), φασματοσκοπία απωλειών ενέργειας (EELS), φασματοσκοπία μάζας (QMS) και μετρήσεων έργου εξόδου (WF).
Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών γίνεται μελέτη φθοριζόντων υλικών και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές: Φασματοσκοπία Βαθέων παγίδων (DLTS).