Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα έχει καθιερώσει  του συμβούλου-καθηγητή ο οποίος αναλαβάνει την καθοδήγηση του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για κάθε νεοεισερχομενο φοιτητή ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος-καθηγητής. Ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με τον σύμβουλό του, κατά τις ώρες που έχουν καθοριστεί, και να συζητάει μαζί του οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές του. Ειδικά φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρώτο έτος σπουδών έχοντας περάσει λιγότερα από 3 μαθήματα υποχρεούνται να έρθουν σε επαφή με το σύμβουλό τους.