Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Α. Δούβαλης (Πρόεδρος)
 • Χ. Λώλης
 • Π. Καντή
 • Ι. Παπαδόπουλος
 • Α. Μπουρλίνος
 • Π. Κόκκας

 

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, Ιστοσελίδας και Προβολής του Τμήματος

 • Ι. Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
 • Ν. Μπάκας
 • Μ. Τσελεπή
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Ι. Φλωράκης
 • Ε. Νάκου

Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει ως παρατηρητής.

 

ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

 • Σ. Κοέν (Πρόεδρος)
 • Α. Δέδες
 • Ν. Μάνθος
 • Ν. Χατζηαναστασίου
 • Ν. Μπάκας
 • Π. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει ως παρατηρητής.

 

Επιτροπή Σεμιναρίων

 • Λ. Περιβολαρόπουλος (Πρόεδρος)
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Ν. Πατρώνης
 • Α. Νίντος
 • Φ. Φούζα

 

Επιτροπή Κατάρτισης Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων

 • Ι. Ευαγγέλου (Πρόεδρος)
 • Γ. Θρουμουλόπουλος
 • Π. Καντή
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Εκπρόσωπος Φοιτητών

 

Επιτροπή Προγραμματισμού Εκπαιδευτικών Αδειών

 • Γ. Θρουμουλόπουλος (Πρόεδρος)
 • Π. Καντή
 • Σ. Καζιάνης
 • Δ. Βλάχος

 

Επιτροπή Κτηρίων και Ασφάλειας

 • Χ. Λώλης (Πρόεδρος)
 • Α. Οικιάδης
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Γ. Μπαλντούμας

 

Επιτροπή Κατατάξεων

 • Π.Κόκκας (Πρόεδρος)
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Ν. Μάνθος
 • Α. Νίντος
 • Ν. Νικολής
 • Δ. Βλάχος
 • Ν. Μπάκας

 

Επιτροπή Αναγνωστηρίου

 • Μ. Καμαράτος (Πρόεδρος)
 • Ν. Νικολής
 • Χ. Λώλης
 • Ι. Στρόλογγας
 • Δ.-Ε. Μπλέτσας

 

Επιτροπή Υποδοχής Πρωτοετών

 • Δ. Βλάχος (Πρόεδρος)
 • Ν. Μπάκας
 • Ι. Στρόλογγας
 • Σ. Καζιάννης
 • Κ. Σταμούλης

 

Επιτροπή λειτουργίας Αίθουσας Επίδειξης

 • Μ. Καμαράτος (Πρόεδρος)
 • Ε. Μπενής
 • Α. Δούβαλης
 • Χ. Λώλης
 • Α. Μπουρλίνος
 • Α. Πολύμερος

 

Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων κτλ.

Τακτικά Μέλη

 • Δ. Βλάχος (Πρόεδρος)
 • Μ. Καμαράτος
 • Χ. Παπαχριστοδούλου

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Ν. Πατρώνης (Αναπληρωματικός Πρόεδρος)
 • Α. Μπουρλίνος
 • Φ. Φούζα

 

Επιτροπή Απόσυρσης Παλαιών Οργάνων του Τμήματος

(ορίζεται από την Πρυτανεία)

 • Ε. Ευαγγέλου
 • Ε. Μπενής
 • Π. Τριανταφύλλου

 

Επιτροπή παρακολούθησης προόδου πρωτοετών φοιτητών

Συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στο πρώτο έτος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.

 

Σύμβουλοι ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 • Π. Καντή
 • Ν. Πατρώνης

 

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

 • Π. Κόκκας (Πρόεδρος)
 • Γ. Φλούδας
 • Π. Κασσωμένος
 • Α. Δέδες
 • Γ. Ευαγγελάκης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής.

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική

 • Ι. Δεληγιαννάκης (Διευθυντής)
 • Α. Νίντος (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Κ. Κοσμίδης
 • Κ. Φουντάς
 • Α. Δέδες

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

 • Ν. Χατζηαναστασίου (Διευθυντής)
 • Π. Κασσωμένος (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Α. Μπαρτζώκας
 • Χ. Λώλης
 • Ν. Μπάκας

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

 • Β. Χριστοφιλάκης (Διευθυντής)
 • Ι. Παπαδόπουλος (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Ν. Μάνθος
 • Κ. Φουντάς
 • Ε. Ευαγγέλου

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής

 • Ι. Ρίζος (Διευθυντής)
 • Α. Δούβαλης (Αναπληρωτής Διευθυντής)
 • Α. Μπουρλίνος

 

Εκπρόσωποι του Τμήματος σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου

 

Επιτροπή Ερευνών

 • Ν. Μάνθος (Τακτικό μέλος)
 • Ι. Δεληγιαννάκης (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Γ. Φλούδας

 

Συγκλητική Επιτροπή Ενιαίας Βιβλιοθήκης

 • Γ. Θρουμουλόπουλος (Τακτικό μέλος)
 • Π. Καντή (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Ε. Ευαγγέλου
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Ι. Παπαδόπουλος

 

Επιτροπή Erasmus+

 • Ν. Χατζηαναστασίου (Τακτικό μέλος)
 • Π. Κασσωμένος (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή U-MULTIRANK

 • Λ. Περιβολαρόπουλος

 

Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών (ΚΥΒΕ)

 • Π. Κασσωμένος
 • Α. Μπαρτζώκας

 

Επιτροπή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μονής Περιστεράς Δουρούτης

 • Ν. Χατζηαναστασίου