Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη του Τμήματος Φυσικής

Ομοτιμοι Καθηγητές
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΑΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ                                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ

Επίτιμοι Διδάκτορες
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
JONATHAN RICHARD ELLIS
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ

Επίτιμος Καθηγητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ