Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου 2013-14

Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν τη Δευτέρα 7/10/13 και λήγουν την 19/1/14 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Συνημμένο Αρχείο: