Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

       Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από 12 έως 28 Ιουνίου 2017, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

       Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
  • Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

       Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιήσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

9/6/2017

Συνημμένο Αρχείο: