Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κου Δημητρίου Καραμήτρου, με θέμα: «Φαινομενολογική ανάλυση μοντέλων σωματιδιακής σκοτεινής ύλης». θα διεξαχθεί την Τρίτη  27 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: