Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017

Οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: