Το Τμήμα


Άποψη κτιρίου του Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970. Το Τμήμα στεγάζεται σήμερα στα κτήρια Φ2 και Φ3, στη δυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 39 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), 9 Ομότιμους Καθηγητές, 9 μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), 4 μέλη ΕΤΕΠ και 5 μέλη διοικητικού προσωπικού. Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1600 προπτυχιακοί φοιτητές, 100 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 50 διδακτορικοί φοιτητές.

Το Τμήμα προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών στη Φυσική το οποίο οδηγεί στη λήψη πτυχίου καθώς και πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Επίσης προσφέρει πρόγραμμα  Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι: ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος,  οι Διευθυντές Τομέων και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Τμήμα θα βρείτε σε αυτόν το δικτυακό τόπο καθώς και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στις Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής  αξιολόγησης.