Πίνακας Μαθημάτων- Διδασκόντων

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Εξάμηνο Κωδ. Μαθ. Μάθημα Προαπαι- τούμενα E/Y Κατ. ECTS Ώρες Διδάσκων/οντες
1 11 Μηχανική   Υ Α 7 (4,1,0)

Παπανικολάου Ν. {α}, Βλάχος Δ. {π}

1 12 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός   Υ Α 7 (4,2,0) Νίντος Α.
1 13 Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας   Υ Α 6 (4,1,0) Πατσουράκος Σ.
1 14 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   Υ Α 5 (2,0,2) Μπάκας Θ., Δούβαλης Α.,Τσελεπή Μ., Χριστοφιλάκης Β.
1 15 Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής   Υ Α 5 (3,0,1)

Παπανικολάου Ν., Βλάχος Δ., Παπαδόπουλος Π.

2 21 Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός   Υ Α 7 (4,1,0)

Φουντάς Κ., Μάνθος Ν.{α},
Κόκκας Π. , Νικολής Ν. {π}

2 22 Διαφορικές Εξισώσεις   Υ Α 6 (3,2,0)

ΘρουμουλόπουλοςΓ.{π}, Μπάκας Ν.{α}

2 23 Εργαστήρια Μηχανικής και Θερμότητας   Υ Α 6 (1,0,3)

Καμαράτος Μ., Παπανικολάου Ν., Ευαγγέλου Ε., Τσελεπή Μ., Μπουρλίνος Α., Βλάχος Δ., Παπαδόπουλος Π.

2 24 Διανυσματικός Λογισμός   Υ Α 6 (3,1,0) Μπάκας Ν.
2 25 Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   Υ Α 5 (2,0,2)

Παπαδόπουλος Ι. (συντονιστής), Ευαγγέλου Ι., Πατρώνης Ν., Στρόλογγας Ι., Παπαδόπουλος Ι. (α), Στρόλογγας Ι. (π.)

3 31 Κυμάνσεις   Υ Α 6 (4,1,0)

Κοέν Σ. {α}, Στρόλογγας Ι.{π}

3 32 Σύγχρονη Φυσική Ι   Υ Α 6 (4,1,0)

Κόκκας Π., Κοσμίδης Κ. (α), Ασλάνογλου Ξ. {π}

3 33 Κλασική Μηχανική Ι   Υ Α 6 (3,1,0) Καντή Π.
3 34 Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί   Υ Α 6 (3,2,0)

Λεοντάρης Γ., Οικονόμου Α.

3 35 Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού 21 Υ Α 6 (1,0,3)

Πατρώνης Ν. (συντονιστής), Ευαγγέλου Ι., Καζιάννης Σ., Νικολής Ν., Οικιάδης Α.

4 41 Θερμοδυναμική   Υ Α 6 (3,1,0)

Καμαράτος Μ.{α},Βλάχος Δ. {π}

4 42 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ   Υ Α 7 (4,1,0)

Κοέν Σ., Ασλάνογλου Ξ. {α}
Μπενής Ε., Ευαγγέλου Ι. {π}

4 43 Κλασική Μηχανική ΙΙ   Υ Α 7 (3,1,0)

Λεοντάρης Γ., Οικονόμου Α.

4 44 Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής   Υ Α 6 (1,0,4)

Κοέν Σ.(συντονιστής), Ασλάνογλου Ξ., Καζιάννης Σ., Κοσμίδης Κ., Μάνθος Ν., Οικιάδης Α.

4 45 Ξένη Γλώσσα   Υ Α 4 (4,0,0)

Ευμοιρίδου Ε. (Αγγλικά), Σιούτη Α. (Γαλλικά), Φέρινγκ-Γκότοβου Μ. (Γερμανικά)

5 51 Κβαντική Θεωρία Ι   Υ Α 7 (3,1,0)

Φλωράκης Ι.

5 52 Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι   Υ Α 7 (3,1,0) Περιβολαρόπουλος Λ.
5 53 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 21 Υ Α 6 (2,1,2) Ευαγγέλου Ε., Κατσάνος Δ.
5 54 Γενική Χημεία   Υ Α 5 (3,1,0) Μπουρλίνος Α.
5,7 405 Φυσική Περιβάλλοντος   ΕΥ Α/Β 5 (3,1,0) Κασσωμένος Π.
5,7 408 Εισαγωγή στην Αστροφυσική   ΕΥ Α/Β 5 (3,1,0) Νίντος Α.
6 61 Κβαντική Θεωρία ΙΙ   Υ Α 8 (3,1,0) Ρίζος Ι.
6 62 Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ   Υ Α 8 (3,1,0) Δέδες Α.
7 71 Στατιστική Φυσική Ι   Υ Α 8 (3,1,0) Ευαγγέλου Σ.
7 72 Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι   Υ Α 8 (3,1,0)

Ευαγγελάκης Γ. {α},Φλούδας Γ.{π}

6,8 101 Στατιστική Φυσική ΙΙ   Ε Γ 4 (3,1,0) Διδάσκων προγράμματος  Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
7 103 Στοιχειώδη Σωμάτια   Ε Β 5 (3,1,0) Δέδες Α.
7 104 Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου 51,61 Ε Β 5 (3,1,0)

Ρίζος Ι.

6,8 105 Κοσμολογία   Ε Β 5 (4,0,0) Καντή Π.
7 106 Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας 33,62 Ε Γ 4 (4,0,0)

Περιβολαρόπουλος Λ.

7 107 Θεωρία Ομάδων 12,34 Ε Γ 4 (3,1,0)

Διδάσκων προγράμματος  Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

6,8 108 Διαφορική Γεωμετρία   Ε Γ 4 (3,1,0)

Φλωράκης Ι.

6,8 109 Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής   Ε Γ 4 (2,0,2) Ευαγγελάκης Γ.
6,8 110 Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας   Ε Γ 4 (3,1,0) Ευαγγέλου Σ.
6,8 111 Φυσική Πλάσματος 31,62 Ε Β 5 (3,1,0) Θρουμουλόπουλος Γ.
6,8 112 Μαθηματικά για Φυσικούς   Ε Γ 4 (2,1,1)

Οικονόμου Α.

6,8 113 Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   Ε Γ 4 (1,0,3)

Ρίζος Ι., Οικονόμου Α.

7 201 Ατομική Φυσική   Ε Β 5 (3,1,0) Μπενής Ε.
6,8 202 Μοριακή Φυσική   Ε Β 5 (3,1,0)

Καζιάννης Σ.

7 203 Πυρηνική Φυσική Ι   Ε Β 5 (3,1,0) Πατρώνης Ν.
6,8 204 Πυρηνική Φυσική ΙΙ   Ε Γ 4 (3,1,0) Νικολής Ν.
6,8 205 Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ 72 Ε Β 5 (3,1,0) Φλούδας Γ.
7 206 Φυσική Ημιαγωγών   Ε Γ 4 (3,1,0) Ευαγγέλου Ε.
7 207 Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι   Ε Γ 4 (3,1,0) Ευαγγέλου Ι., Καζιάννης Σ.
6,8 208 Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ   Ε Γ 4 (3,1,0)

Δούβαλης Α., Βλάχος Δ.

7 209 Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής Ι 201 Ε Γ 4 (1,0,3)

Καζιάννης Σ., Κοέν Σ., Κοσμίδης Κ., Οικιάδης Α.

6,8 210 Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής ΙΙ 32,42 Ε Γ 4 (1,0,3) Νικολής Ν.,  Πατρώνης Ν.
6,8 211 Επιστήμη των Υλικών   Ε Β 5 (3,1,0) Φλούδας Γ., Δούβαλης Α.
6,8 212 Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών   Ε Γ 4 (3,1,0) Δεληγιαννάκης Ι.
6,8 213 Φυσική των LASER   Ε Γ 4 (3,1,0) Μπενής Ε.
7 214 Φυσικοχημεία Ι   Ε Γ 4 (3,1,0) Μπουρλίνος Α.
6,8 215 Φυσικοχημεία ΙΙ   Ε Γ 4 (3,1,0)

Μπάκας Θ., Μπουρλίνος Α.

6,8 217 Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική   Ε Γ 4 (3,1,0) Ασλάνογλου Ξ.
7 218 Πολυμερικά Στερεά 41/63/71 Ε Γ 4 (3,1,0) Φλούδας Γ.
6,8 219 Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική   Ε Δ 3 (3,0,1) Καλέφ-Εζρά Τ. (Ιατρική)
7 220 Βιοφυσική   Ε Δ 3 (3,1,0) Διδάσκων προγράμματος  Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
7 301 Φιλοσοφία της Φυσικής   Ε Δ 3 (4,0,0) -
6,8 303 Ιστορία Φυσικών Επιστημών   Ε Δ 3 (4,0,0) Διδάσκων προγράμματος  Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
7 304 Διδακτική της Φυσικής   Ε Δ 3 (4,0,0)

Ευαγγέλου Ε.

7 305 Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής   Ε Δ 3 (4,0,0)

Μάνθος Ν.

7 306 Επιστήμες της Αγωγής   Ε Δ 3 (4,0,0)

Γκαραβέλας Κ.

6,8 307 Διδακτική Μεθοδολογία   Ε Δ 3 (4,0,0) -
6,8 308 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση   Ε Γ 4 (1,0,3) Διδάσκων προγράμματος  Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
6,8 401 Γενική Μετεωρολογία   Ε Β 5 (3,1,0) Λώλης Χ.
6,8 402 Φυσική της Ατμόσφαιρας   Ε Γ 4 (3,0,1) Χατζηαναστασίου Ν., Λώλης Χ.
7 403 Δυναμική Μετεωρολογία 401 Ε Γ 4 (3,1,0) Μπαρτζώκας Α.
6,8 404 Μηχανική Ρευστών 24 Ε Γ 4 (3,1,0) Μπάκας Ν.
7 406 Φυσική Κλιματολογία   Ε Γ 4 (3,1,0) Χατζηαναστασίου Ν.
7 407 Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 41 Ε Γ 4 (4,0,0) Θρουμουλόπουλος Γ.
6,8 409 Διαστημικός Καιρός 408,413 Ε Γ 4 (3,1,0) Πατσουράκος Σ.
6,8 410 Γαλαξίες και Κοσμολογία 408 Ε Γ 4 (3,1,0) Νίντος Α.
6,8 411 Παρατηρησιακή Αστροφυσική   Ε Γ 4 (3,1,0) Πατσουράκος Σ.
7 413 Ηλιακή Φυσική 408 Ε Γ 4 (3,1,0) Πατσουράκος Σ.
6,8 501 Εφαρμογές Αναλογικών Ηλεκτρονικών 44 Ε Γ 4 (1,0,3) Ευαγγέλου Ε., Κατσάνος Δ.
6,8 502 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά   Ε Γ 4 (2,1,2) Χριστοφιλάκης Β., Κατσάνος Δ.
                 
6,8 504 Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες   Ε Γ 4 (2,0,2) Χριστοφιλάκης Β.
                 
7 506 Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού   Ε Γ 4 (2,0,2)

Παπαδόπουλος Ι.

7 507 Εφαρμογές Διαδικτύου   Ε Γ 4 (2,0,2) Μάνθος Ν., Στρόλογγας Ι.
6,8 508 Σύγχρονα Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας   Ε Γ 4 (4,0,0) Μπάκας Θ.
6,8 509 Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές   Ε Γ 4 (2,0,2) Ευαγγέλου Ι.,Στρόλογγας Ι.
7-8 701 Διπλωματική Εργασία   Ε Ε 10   Ο διδάσκοντας (επιβλέπων) επιλέγεται από τον φοιτητή.
6,7,8 702 Πρακτική Άσκηση   Ε ΣΤ 3   Ο υπεύθυνος επιλέγεται από τον φοιτητή.

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:

  • Τα προαπαιτούμενα είναι ενδεικτικά εκτός του μαθήματος 35 στο οποίο η προαπαίτηση είναι υποχρεωτική.

  • Εισαχθέντες από το Ακαδ. Έτος 2011-2012 για να επιλέξουν το μάθημα 53 θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα 21

  • Ε/Υ: Ε=Επιλογής, Υ=Υποχρεωτικό

  • Οι ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται ώς εξής: (θεωρία,φροντιστήριο,εργαστήριο)

  • Για μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε τμήματα: {α}= τμήμα αρτίων, {π}=τμήμα περιττών