Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Νικήτα Λούκα με θέμα «Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος σκανδαλισμού των μιονίων του πειράματος CMS στο CERN της Ελβετίας» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19-1-2018  και ώρα 12:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: