Ανακοίνωση για το μάθημα "Στατιστική Φυσική ΙΙ"

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα «Στατιστική Φυσική ΙΙ», ότι η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, αίθουσα Φ2-119 και ώρα 16:00 – 19:00. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το μάθημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση npappas@cc.uoi.gr.
 
 
Ο διδάσκων
Νίκος Παππάς