Ανακοίνωση - Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

To μάθημα «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ», χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2018-19 γίνεται

στην αίθουσα Φ3-004 κάθε Τρίτη 17:00 - 19:00 μ.μ. και

κάθε Πέμπτη 17:00-19:00 μ.μ.

 

                                                

Ιωάννινα 12.10.2018

Ο Διδάσκων

  Ν. Μανθος