Πρόγραμμα Πρόχειρων Ενδιάμεσων Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Οι πρόχειρες ενδιάμεσες εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/PROGRAMMA_proodon_2018-19_XEIMERINO.pdf