Ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος