Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 509/26-11-2018, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 οι κάτωθι:

  1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  2. ΚΩΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  4. ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Καλούνται οι ανωτέρω να προσέλθουν στη Γραμματεία από την Τετάρτη 28-11-2018 έως και την Τετάρτη 5-12-2018 προκειμένου να εγγραφούν έχοντας μαζί τους τα παρακάτω:

  1. Αστυνομική ταυτότητα
  2. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας