Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος “Θεωρία Ομάδων”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος «Θεωρία Ομάδων» θα γίνει την Πέμπτη 24/1/2019 και ώρα 2:00 – 5:00μμ στην αίθουσα Φ2-119. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το μάθημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση npappas@cc.uoi.gr καθώς και να βρουν πληροφορίες στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα του e-course.

 

Ο διδάσκων

Νίκος Παππάς