Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 8 Φεβρουαρίου  μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες

·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

·         Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (πάσο)

Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.