Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

Το μάθημα των Αγγλικών θα ξεκινήσει στις 18/2/2019,  στην αίθουσα 222 του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, την αναγραφόμενη στο πρόγραμμα μέρα και ώρα.

Η διδάσκουσα

Ε. Ευμοιρίδου