Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Ιωάννη Αντωνίου, με θέμα «Σύγχρονα Θεωρητικά Κοσμολογικά Μοντέλα και οι Παρατηρησιακές τους Προβλέψεις» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Φυσικής (κτίριο Φ2, 3ος όροφος).

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: